دهه اول محرم الحرام 1439

 

سخنران: حجت الاسلام متین

 

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

 

زمان: از 30 شهریور 1396 به مدت ده شب از ساعت 19

 

مکان: خیابان شهید مدنی-کوی ولیعصر-مسجدیحیی

مراسم
شب چهارم محرم الحرام 1396 شب چهارم محرم الحرام 1396

سخنران: حجت الاسلام متین

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

شب سوم محرم الحرام 1396 شب سوم محرم الحرام 1396

سخنران: حجت الاسلام متین

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

شب دوم محرم الحرام 1396 شب دوم محرم الحرام 1396

سخنران: حجت الاسلام متین

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

شب اول محرم الحرام 1396 شب اول محرم الحرام 1396

سخنران: حجت الاسلام متین

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

دهه اول صفر شب سوم 1395 دهه اول صفر شب سوم 1395

سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی

ذکر مصیبت: برادرمهدی صومی

دهه اول صفر شب دوم 1395 دهه اول صفر شب دوم 1395

سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی

دهه اول ماه صفر شب اول 1395 دهه اول ماه صفر شب اول 1395

سخنران: حجت الاسلام صمدی 

ذکر مصیبت : برادر مهدی صومی - برادر جواد پورعباسیان

ظهر عاشورا 1395 ظهر عاشورا 1395

سخنران: حجت الاسلام بهاری

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب عاشورا 1395 شب عاشورا 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

ظهر تاسوعا 1395 ظهر تاسوعا 1395

سخنران: حجت الاسلام بهاری

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب تاسوعا 1395 شب تاسوعا 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب هشتم محرم الحرام 1395 شب هشتم محرم الحرام 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب هفتم محرم الحرام 1395 شب هفتم محرم الحرام 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب ششم محرم الحرام 1395 شب ششم محرم الحرام 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی 

شب پنجم محرم الحرام 1395 شب پنجم محرم الحرام 1395

سخنران: حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت: حاج عباس نوروزی - برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب چهارم محرم الحرام 1438 شب چهارم محرم الحرام 1438

سخنران:حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت:برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب سوم محرم الحرام 1438 شب سوم محرم الحرام 1438

سخنران:حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت:حاج عباس نوروزی - برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب دوم محرم الحرام 1438 شب دوم محرم الحرام 1438

سخنرن:حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت:حاج عباس نوروزی - برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

شب اول محرم الحرام 1438 شب اول محرم الحرام 1438

سخنرن:حجت الاسلام درگاهی

ذکر مصیبت:برادر مهدی صومی - برادر حسین یزدانی

جلسه هفتگی یادبود شهید مهدی صومی 1395 جلسه هفتگی یادبود شهید مهدی صومی 1395

سخنران:حجت الاسلام صمدی

ذکر مصیبت:برادر حسین طلایی - برادر جواد پورعباسیان - برادر مهدی صومی

جلسه هفتگی یادبود شهید امامی فر 1395 جلسه هفتگی یادبود شهید امامی فر 1395

سخنران:حجت الاسلام پیشکاری

ذکر مصیبت:کربلایی جواد حقیقت - برادر مهدی صومی